Sengoku 3 Sengoku 3 Sengoku 3
Samurai Shodown III Samurai Shodown III Samurai Shodown III
Rage of the Dragons Rage of the Dragons Rage of the Dragons
Thrash Rally Thrash Rally Thrash Rally
Waku Waku 7 Waku Waku 7 Waku Waku 7